تحلیل نماد اخابر ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

تحلیل نمودار سهم اخابر تحلیل تکنیکال: نمودار سهم اخابر از دیدگاه تکنیکال در یک مثلث قرار گرفته که با در نظر گرفتن موج‌های صعودی و نزولی متوجه می‌شویم قدرت خریدارها به تدریج در حال افزایش است. همچنین به یک ضون قیمتی حمایتی خوب رسیده که می‌توانیم مقدار کمی از سرمایه خودمان را وارد این سهم […]