سهام جایزه (افزایش سرمایه از محل سود انباشته) چیست؟

سهام جایزه در بورس

“همیشه هدیه و جایزه هرچقدر کوچک می‌تواند انسان را خوشحال کند “. بگذارید درمورد سهام جایزه صحبت کنیم که هر شرکتی در برخی مواقع توزیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، و این غالباً به عنوان یک موقعیت برنده محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از افزایش سهام و سود شرکت از مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و بازرگانان بیشتر سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. در تعریف سهام جایزه یا همان Bonus shares باید بگوییم سهام اضافی است که بدون هیچ هزینه اضافی براساس تعداد سهام صاحب سهام به سهامداران فعلی داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تشویق مشارکت خرده فروشی و افزایش پایه سهام خود این نوع سهام را صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نام دیگر این سهام افزایش سرمایه ار محل سود انباشته می‌گویند.

اصل اساسی این سهام این است که تعداد کل سهام با نسبت ثابت تعداد سهام نگهداری شده به تعداد سهام موجود مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار A دویست سهم یک شرکت را در اختیار داشته باشد و شرکتی پاداش 4: 1 را اعلام کند، یعنی برای هر سهم، او 4 سهم رایگان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در مجموع 800 سهم رایگان است و کل سهام او به 1000 سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
وقتی قیمت هر سهم یک شرکت بالا باشد، خرید سهام آن شرکت خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید دشوار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-شود. افزایش تعداد سهام باعث کاهش قیمت هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما سرمایه کلی حتی در صورت اعلام سهام جایزه ثابت باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

سود سهام جایزه چیست؟

از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که انتشار این سهام باعث افزایش سرمایه سهام صادر شده شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این شرکت بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از حد واقعی است و باعث جذابیت بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر آن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد سهام مانده قیمت سهام را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و سهام را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی مقرون به صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

سود سهام جایزه در بورس

هنگام انتشار سهام جایزه چه اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد؟

در صورت صدور جایزه، قیمت سهام شرکت به همان نسبت جایزه صادر شده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، در یک جایزه 1: 1، قیمت سهام 50٪ کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. با این حال، در بلند مدت و با افزایش قیمت سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایل به سود دارند. مالیات بر تقسیم سهام جایزه وجود ندارد.

آیا سود سهام جایزه پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

سود سهام به تعداد کلی سهام قابل مشاهده / نگهداری شما پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اهمیتی ندارد که آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سهام اصلی هستند یا سهام جایزه، زیرا سهام هر دو به طور کامل پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

آیا سهام جایزه قابل فروش است؟

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سهام را قبل از تاریخ پاداش بفروشد و مالیات LTCG را پرداخت کند و سهام را از بازار پس از پایان جایزه بخرد. اما اگر سهام را نگه دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد. اگر شرکت اعلام کرد که یک جایزه کامل سهام پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در فروش سهام شرکت در پرتفوی خود عجله نکنید.

سهام جایزه چگونه وارد اعتبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟

اگر واجد شرایط سهام Bonus هستید، برای اینکه به سبد سهام شما واریز شود، از تاریخ ثبت 15 روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد، اما این بستگی به RTA (نمایندگان ثبت و انتقال سهام) دارد. وقتی Bonus shares خود را به پرتفوی خود وارد کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد.

تاریخ ثبت چیست؟

 • تاریخ ثبت تاریخ قطع از پیش تعیین شده توسط شرکت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار برای واجد شرایط بودن در سهام اضافی باید سهام خود را در حساب پرتفوی خود نگه دارد یا مالک آن باشد. تاریخ ثبت تنظیم شده است تا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند سهامداران واجد شرایط را شناسایی و سهام جایزه را توزیع کنند.
 • کلیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دارای سهام در حساب پرتفوی خود در تاریخ ثبت، حق دریافت جایزه سهام اعلام شده توسط شرکت را دارند.
 • سهام پاداش معمولاً ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت به حساب پرتفوی واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

تاریخ گذشته چیست؟

 • به عنوان مثال در کشور X، تحویل سهام در حساب پرتفوی پس از 2 روز اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. بنابراین، در صورت عدم داشتن سهام شرکت توزیع کننده، باید سهام را دو روز قبل از تاریخ ثبت بخرید تا واجد شرایط دریافت سهام جایزه شوید.
 • تاریخ گذشته یک روز قبل از تاریخ ثبت است. از این رو، اگر سهام خود را قبل از تاریخ گذشته خریداری کنید، در صورت عدم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قبلی، واجد شرایط توزیع سهام جایزه خواهید شد. تاریخ گذشته تاریخ قطع قبل از آن است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید سهام را خریداری کند تا متناسب با تعداد سهام خریداری شده توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار قبل از تاریخ مذکور، مجاز به توزیع Bonus shares باشد.
 • با این حال، اگر سهام را برای اولین بار در تاریخ گذشته خریداری کنید، سهام پس از تاریخ ثبت، پس از تاریخ تسویه حساب T+2 به حساب پرتفوی شما واریز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شو، و شما را از واجد شرایط بودن هر گونه سهام اضافی خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در چنین شرایطی، شخصی که سهام را فروخته است واجد شرایط دریافت سهام جایزه خواهد بود.
 • برعکس، اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را در اوراق بهادار مربوطه تصفیه کنید و همچنان واجد شرایط دریافت این نوع سهام هستید، باید تا تاریخ گذشته سهام خود را ملزم کنید.

محاسبه سهام جایزه

این نوع سهام متناسب با مبلغ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده برای سهامداران موجود صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به عنوان مثال، این سهام که باید با نسبت 2: 3 توزیع شود به این معنی است که به ازای هر سه سهامی که در شرکت دارید دو سهم اضافی دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید. بنابراین اگر 3000 سهام یک شرکت خاص را در اختیار داشته باشید، 2000 سهام اضافی بدون هیچ گونه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دریافت خواهید کرد.

دلایل انتشار سهام پاداش

 • این سهام زمانی برای سهامدار صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سهامداران را به دلیل اعتماد به مدیریت و اصول اولیه شرکت پاداش دهد، اما به دلیل کمبود بودجه قادر به ارائه سود نقدی نیست.
 • سهام Bonus نیز زمانی توسط شرکت صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت سه ماهه مثال زدنی داشته است اما به دلیل کمبود پول نقد، علی‌رغم کسب سود کل، قادر به توزیع سود نبود. در چنین حالتی، شرکت به جای پرداخت سود سهام، با تخلیه سود، سود را به صورت سهام جایزه تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام پاداش نیز توسط شرکت برای تجدید ساختار ذخایر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از این رو، ممکن است ذخایر را کاهش داده و پایه سهام خود را افزایش دهد. از آنجا که صدور سهام پاداش به سهامداران موجود از سود یا اندوخته شرکت داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، انتشار سهام جایزه به عنوان سرمایه ذخیره نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کم نقد ممکن است سهام پاداش را به عنوان روش تأمین درآمد ثابت به سهامداران توزیع کنند و سابقه ارائه بازده به سرمایه گذاران را حفظ کنند.
 • همچنین هدف از سهم پاداش بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشویق و افزایش مشارکت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرده فروشی است. زیرا قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با میزان تقسیم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و به دلیل تعداد بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سهام مانده، نقدینگی در بازار را نیز افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

تغییر در قیمت ها پس از انتشار سهام جایزه

قیمت سهام به میزان قابل توجهی متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در حالی که تعداد سهام باقی مانده افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد، سهام بدون تغییر است. اگر قیمت سهام یک شرکت با 100 معامله باشد و تعداد سهام موجود 10 سهم باشد، بنابراین سرمایه سهام 10 است. در صورت توزیع سهام جایزه، به عنوان مثال در نسبت 1: 1، سرمایه سهام عدالت بدون تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند در حالی که تعداد سهام به 20 سهم افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد زیرا یک سهم برای هر سهم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، قیمت سهم متناسب با تغییر متناسب با آن کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. تأثیر سهام جایزه بر سرمایه بازار جمع صفر است، یعنی محدودیت بازار بدون تغییر است.

Post Bonus Ex – قیمت پاداش = قیمت اصلی قبل از پاداش * تعداد سهام جایزه ارسال / تعداد سهام قبل از پاداش.
در صورت بروز مشکل جایزه، شرکت تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که تاریخ تعطیلی و تعیین سهامداران واجد شرایط را تعیین کند. قیمت سهام قبل از تاریخ ثبت به عنوان “Cum Bonus” و قیمت پس از تاریخ ثبت به عنوان “Ex Bonus” نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پس از انتشار جایزه، از لحاظ نظری، قیمت سهام در نسبت سهام جایزه به سهام موجود تعدیل می شود.

انواع سهام جایزه

 1. کاملاً پرداخت شده
  وقتی این سهام بدون هیچ هزینه اضافی به نسبت سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در شرکت توزیع شود، به آن سهام کاملاً پرداختی پاداش گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سهام پاداش کاملاً پرداخت شده را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از منابع زیر صادر کرد: ذخیره سرمایه، حساب سود و زیان، حساب حق بیمه تأمین، ذخیره بازخرید سرمایه و غیره پول نقد مانند ذخیره سرمایه ایجاد شده توسط تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.
 2. تا حدی پرداخت شده
  قبل از تعریف سهام اضافی پرداخت شده بخشی از مبلغ، به ما بفهمانید که یک سهم پرداخت شده بخشی از آن چیست؟ یک سهم نیمه پرداخت شده سهمی در یک شرکت است که در مقایسه با ارزش اسمی فقط بخشی از آن پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، با این تفاهم که هر از چندگاهی تا زمان پرداخت کامل سهام، وجوه بیشتری توسط شرکت تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، پس از آن تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر برقرار خواهد شد بنابراین، هنگامی که این پاداش برای تبدیل سهام نیمه پرداخت شده به سهام کاملاً پرداخت شده بدون فراخوانی مبلغ نامفهوم اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، از طریق سرمایه-گذاری سود، به آن سهام پرداخت اضافی پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، برخلاف سهم پاداش کاملاً پرداخت شده، سهام پاداش جزئی پرداخت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از حساب حق بیمه تأمین و حساب ذخیره بازخرید سرمایه صادر شود.

الزامات قانونی برای مسائل جایزه

سهام اضافی فقط پس از گذشت 12 ماه از انتشار سهام برای بررسی قابل انتشار است. این فقط از طریق اندوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آزاد قابل صدور است، یعنی اندوخته‌های حاصل از سود حاصل از پول نقد. باید بصورت کاملاً پرداخت شده صادر شود و فقط 2 مسئله جایزه در یک دوره 5 ساله قابل ایجاد است. مانده ذخایر پس از انتشار جایزه باید 40٪ از سرمایه پس از انتشار باشد. از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یکی از مزایای ویژه این سهم این است که هیچ گونه عوارض مالیاتی در دریافت سهام جایزه برای سرمایه گذاران وجود ندارد. این به طور خاص برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی مفید است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند برای یک افق بلند مدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. این برای سرمایه‌گذاران که پول بدست آورده خود را برای به دست آوردن بازدهی چشمگیر در آینده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌اند و می خواهند سرمایه گذاری خود را برای افزایش بازده افزایش دهند، سودآور است.

مزایا سهام جایزه

معایب

با این وجود اشکالات خاصی در انتشار سهام جایزه وجود دارد که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آگاه باشند:

 • سهام جایزه ممکن است هیچ ارزشی از دید سهامداران نداشته باشد. در صورت وجود، کیفیت سهامداران به دلیل افزایش فعالیت و ورود دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به سهام، افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
 • سهام جایزه ثروت اضافی تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند زیرا قیمت سهام سهام متناسب با تقسیم سهام جایزه کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. از این رو، سرمایه بازار بدون تغییر و مانند گذشته باقی مانده و ثروت سهامداران موجود را دست نخورده نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد.
 • همچنین، سهامداران از احتمال کاهش نرخ سود سهام ناامید خواهند شد زیرا انتشار سهام جایزه لزوماً باعث افزایش سود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این حال، سود بین تعداد بیشتری از سهام تقسیم خواهد شد که باعث کاهش سود هر سهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و همچنین در صورت سود سهام در آینده، سود سهام هر سهم را کاهش می دهد.
 • یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار ممکن است برای انجام تعهدات مالی خود یا تحقق اهداف مالی خود به نقدینگی نیاز داشته باشد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است نقدینگی را به صورت سود سهام نقدی انتظار داشته باشند و دریافت سهام جایزه ممکن است تعهدات و اهداف آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به خطر بیندازد. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار مطمئناً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با فروش سهام جایزه در بازار آزاد، این اهداف نقدینگی را برآورده کند، اما این امر باعث کاهش نسبی سهام وی در شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
 • سرمایه گذاران باید مراقب پیامدهای مالیاتی در صورت فروش سهام جایزه باشند. در مثال فوق ITC، اگر بلافاصله سهام پاداش خود را فروخته بودید، از سهام جایزه فروخته شده 15٪ بدهی مالیاتی به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این بدهی مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار بیشتر از سود واقعی سهام باشد.
 • همچنین، برای جلوگیری از خطر حراج پیوسته و ناپیوسته، سهام باید پس از اعتبار واقعی در حساب شما فروخته شود.

مزایای سهام جایزه

 • هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه مالیات بر خرید سهام جایزه وجود ندارد.
 • برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری طولانی مدت هستند سودمند است.
 • افزایش اعتماد به نفس در عملیات شرکت.
 • در صورت تصمیم شرکت در آینده برای پرداخت سود سهام بیشتر.
 • افزایش نقدینگی.
 • کاهش موانع ورود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جدید.

سخن آخر

اگر یک سرمایه‌گذار طولانی مدت هستید، سهام پاداش بدون شک برای شما نتیجه مثبت خواهد داشت. دلفین وست نه تنها توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با سهام پیش بینی شده جایزه در سال 2021 و باقی مانده سال 2020 به شما ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بلکه همچنین شما را به طور منظم با اخبار اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تاریخ ثبت، تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و نسبت سهام اضافی که توسط شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر به سرمایه‌گداری در فارکس یا بورس فکر می‌کنید می‌توانید آموزش بورس از صفر و آموزش فارکس مقدماتی را در سایت ما دنبال کنید.

برای یادگیری “افزایش سرمایه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

​​

2.3/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *