کدام شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند؟

شرکت ها ممکن است به هر دلیلی با کمبود نقدینگی مواجه شوند که اقدام به افزایش سرمایه می کنند در این مواقع، بهترین کار تأمین سرمایه مورد نیاز است. تعدادی از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده از وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی را انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما معمولاً این روش، به دلیل بازپرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین، مطلوب نیست. اخذ وام بانکی تنها راه تأمین سرمایه نیست. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید، روشی به نام افزایش سرمایه نیز وجود دارد، این روش به دلیل هزینه معقول و بازدهی بالا، بیشتر مورد پسند شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. در ادامه این مقاله از دلفین وست به انواع افزایش سرمایه چیست و این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که کدام شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشمول استفاده از این روش هستند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.

تأمین سرمایه از طریق افزایش سرمایه

برای تأمین سرمایه از طریق افزایش آن، کافی است شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعدادی سهام جدید روانه بازار کنند و با جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار جدید، کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نقدینگی خود را جبران کنند. افزایش سرمایه به چهار روش صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و تفاوت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محل تأمین سرمایه است.

انواع افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

سود انباشته به درصدی از سود سالیانه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موظف به نگهداری آن هستند. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه میزان مناسبی از این انباشته در اختیار شرکت باشد، تأمین سرمایه با وارد کردن آن به جریان نقدینگی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت نیاز به منبع تأمین خارجی نیست. با این روش به میزان ارزش سود انباشته، سهام جدید در اختیاران سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

در این روش نقدینگی سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران با تأمین سرمایه ارتباط مستقیم دارد. درواقع این سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران هستند که به تأمین سرمایه کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران فعلی قادر به تأمین باشند، می‌توانند از حق تقدم خود استفاده کنند، در غیر این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت باید حق تقدم خود را به فروش برسانند.

افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

با ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بررسی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک شرکت مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که بدهی تغییر نمی-کند، باید تناسبی میان دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بدهی وجود داشته باشد. بنابراین، تعداد سهام نیاز به افزایش دارد. در این روش نیز مانند سود انباشته، سرمایه از خارج تأمین نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه تنها تعداد سهام افزایش یافته و در کنار آن، ارزش هر سهام کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

در افزایش سرمایه به روش صرف سهام، فروش سهام از طریق پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی و با قیمتی بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قیمت اسمی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این کار مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت اسمی و فروش به صندوق شرکت اضافه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سپس شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با سرمایه جدید، سهام در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خود قرار دهند.

کدام شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشمول استفاده از افزایش سرمایه هستند؟

شرکت هایی که اقدام به افزایش سرمایه می کنند با توجه به شرایط شرکت و نوع افزایش سرمایه، می‌توانند از این روش برای کمبود نقدینگی استفاده کنند.

تأمین سرمایه از داخل شرکت

در دو روش تأمین سرمایه از محل سود انباشته و تأمین از محل ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دیدیم که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از خارج وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. درواقع تنها در صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی، اعداد و ارقام جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند از این دو روش استفاده کنند که چندید دوره به سرمایه انباشته خود دست نزده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، یا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که چندین دوره ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به روز نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که گفتیم برطبق قانون سود انباشته باید به صورت سالیانه در صندوق شرکت باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بماند. بنابراین شرط استفاده از آن داشتن حجم معقول است که در طی چندین دوره نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است. همچنین برای مورد ارزیابی دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گذشت چندین دوره از ارزیابی الزامی است. چرا که تنها در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت ارزش ثبت شده در اسناد شرکت با ارزش امروز آن دارایی مغایرت خواهد داشت.

تامین سرمایه از داخل و خارج کشور

تأمین سرمایه از خارج از شرکت

زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منابع مالی جدید نیاز دارند. در چنین زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی، تأمین سرمایه ریالی ضرورت دارد. بنابراین شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فروش سهام دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده و از خارج از صورت مالی خود اقدام به تأمین سرمایه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. قاعدتاً دو روش دیگر افزایش سرمایه، یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و افزایش سرمایه به روش صرف سهام رد این دسته قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. در روش تأمین از محل آورده نقدی، سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران نه تنها به میزان ارزش سهام خود بلکه تا سقف افزایش سرمایه، موظف به پرداخت پول به شرکت هستند. در مورد بعدی نیز همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که گفتیم مبلغ مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش به حساب شرکت افزوده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سخن پایانی

تأمین سرمایه، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند تسهیلات بانکی انجام شود، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دارد. بهترین راه این تأمین، استفاده از راهکار افزایش سرمایه است. با این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار نه تنها هدف شرکت که تأمین نقدینگی است، صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، بلکه به دلیل افزایش سهام اعتبار شرکت نیز در بازار بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. البته تنها انجام این مراحل کافی نیست و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای آینده شرکت و اهداف بعدی نیز به ثبات اثرات افزایش سرمایه کمک می‌کند. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه به دنبال یادگیری راهکارهای مختلف بازار سرمایه برای رهایی از مشکلات مالی هستید، خوب است تا با گذراندن دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزش بورس سطح دانش خود را ارتقاء بدهید. ​

برای یادگیری “افزایش سرمایه” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

​​

3.5/5 - (2 امتیاز)
دیدگاهتان را بنویسید