تحلیل شاخص کل بورس تهران امروز

تحلیل شاخص بورس امروز

تحلیل شاخص کل بورس امروز 14 دی 1401: خب همانطور که انتظار میرفت شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ششصد هزار واحد با فشار فروش همراه شد. حال سوال اینجاست آیا بازار بیشتر می ریزد ؟ آیا بازار از شنبه سبز است و به صعودش ادامه می دهد؟ به نظر من شاخص به […]