کندل اینگالف چیست و چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

کندل اینگالفینگ

کندل اینگالف یا پوششی (اینگالفینگ) یک الگو بازگشتی است که در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود و روند را تغییر میدهد.

کندل شناسی پیشرفته

الگوی کندل اینگالفینگ چیست؟

این الگو که به دو زیرمجموعه ی اینگالف صعودی و نزولی تقسیم می‌شود، جزو قوی ترین و مهم ترین الگوهای کندلی است که  از دو کندل مخالف هم تشکیل شده است. کندل سمت چپ کندلی کوچک و کندل سمت راست کندلی با بدنه بزرگ تر نسبت به کندل اول و مخالف کندل قبل خود است و تمامی‌ بدنه ی کندل قبل خود را پوشش می‌دهد (انگالف می‌کند). معمولاً در بدنه کندل دوم حجم معاملات از کندل اول بیشتر است.

اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی، به صعودی شدن روندی اشاره دارد که قبل از آن مجموعه ای از کندل های قرمز نشان دهنده روند نزولی بود. می تواند سیگنال شروع یک روند صعودی جدید باشد، زیرا بدنه کندل سبز صعودی به طور کامل ، کندل  قرمز قبل از خودش را می پوشاند. هنگامی که روند صعودی رخ می دهد، به این معنی است که خریداران بیشتری وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا می برند و در نتیجه منجر به تغییر روند می شود.

انگالف صعودی

کندل اول (1) باید یک کندل به رنگ قرمز در نمودار باشد. اندازه کندل قرمز می تواند بزرگ یا کوچک باشد.

کندل دوم (2) باید کندل اول را پوشش دهد. از نظر فنی، این بدان معنی است که قیمت باز کردن کندل دوم باید پایین تر از قیمت بسته شدن کندل اول باشد و قیمت بسته شدن کندل دوم هم نیز باید از قیمت باز شدن کندل اول بالاتر باشد. در نتیجه، کندل دوم به سادگی باید از کندل اول بالاتر رود و آن را پوشش دهد. گاهی ممکن است قیمت باز شدن کندل دوم با قیمت بسته شدن کندل اول یکی شود، این مدل هم همچنان الگوی اینگالف خواهد، اگر شرط دیگر(بالاتر بودن قیمت بسته شدن کندل دوم از قیمت باز شدن کندل اول) برقرار باشد.

چه زمانی کندل اینگالف صعودی ظاهر می شود؟

الگوی اینگالف صعودی در پایان یک روند نزولی یافت می شود.

  • ابتدا باید یک حرکت صعودی در بازار رخ دهد ( حرکت صعودی ابتدای کار بدین معنی است که بازار روند صعودی دارد. پس با خیال راختی می توانیم منتظر اینگالف باشیم)
  • سپس باید شروع به اصلاح کند.( بعد از صعود، قیمت اصلاح میکند. این اصلاح، همان روند نزولی است که در پایان آن منتظر الگو اینگالف صعودی خواهیم بود)
  • پس از اصلاح، باید  دوباره روند صعودی شروع شود. (در محدوده ای که قیمت دوباره شروع به صعود می کند، معمولا شاهد الگوی اینگالف صعودی خواهیم بود)

کندل اینگالف

در تصویر بالا، سه مرحله ای که توضیح داده شد را مشاهده میکنید.

چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

زمانی که کندل دوم در بالای کندل اول بسته شود، الگوی اینگالف تکمیل می‌شود. در آن نقطه، معامله‌ گر می ‌تواند در یک موقعیت صعودی وارد معامله خرید شود با حد ضرر زیر الگوی اینگالف.

کندل اینگالفینگ

گاهی اوقات، معامله ‌گران محافظه ‌کارانه عمل می کنند، ممکن است منتظر بمانند تا بعد از کندل دوم، یک کندل سبز و قوی بالاتر از سقف کندل دوم رخ دهد . این کندل، روند صعودی را تأیید می‌ کند. گاهی هم ممکن است بلافاصله بعد از کندل دوم رخ ندهد و چند کندل طول بکشد. این نکته درمورد الگوی اینگالف نزولی نیز صدق میکند.

کندل انگالف صعودی

در تصویر بالا مشاهد می کنید، کندل تاییدیه، چند کندل بعد از الگو اینگالف رخ داده است.

اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی، به نزولی شدن روندی اشاره دارد که قبل از آن مجموعه ای از کندل های سبز نشان دهنده روند صعودی بود. می تواند سیگنال شروع یک روند نزولی جدید باشد، زیرا بدنه کندل قرمز نزولی به طور کامل ، کندل سبز قبل از خودش را می پوشاند. هنگامی که روند نزولی رخ می دهد، به این معنی است که فروشندگان بیشتری وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت پایین می برند و در نتیجه منجر به تغییر روند می شود.

کندل انگالف نزولی

کندل اول (1) باید یک کندل به رنگ سبز در نمودار باشد. اندازه کندل سبز می تواند بزرگ یا کوچک باشد.

کندل دوم (2) باید کندل اول را پوشش دهد. از نظر فنی، این بدان معنی است که قیمت باز کردن کندل دوم باید بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشد و قیمت بسته شدن کندل دوم هم نیز باید از قیمت باز شدن کندل اول پایین تر باشد. در نتیجه، کندل دوم به سادگی باید از کندل اول پایین تر رود و آن را پوشش دهد. گاهی ممکن است قیمت باز شدن کندل دوم با قیمت بسته شدن کندل اول یکی شود، این مدل هم همچنان الگوی اینگالف خواهد، اگر شرط دیگر (پایین تر بودن قیمت بسته شدن کندل دوم از قیمت باز شدن کندل اول) برقرار باشد.

چه زمانی یک الگوی اینگالف نزولی ظاهر می شود؟

الگوی اینگالف نزولی در پایان یک روند صعودی یافت می شود.

  • ابتدا باید یک حرکت نزولی در بازار رخ دهد ( حرکت نزولی ابتدای کار بدین معنی است که بازار روند نزولی دارد. پس با خیال راحتی می توانیم منتظر اینگالف باشیم)
  • سپس باید شروع به اصلاح کند.( بعد از نزول، قیمت اصلاح میکند. این اصلاح، همان روند صعودی است که در پایان آن منتظر الگو اینگالف نزولی خواهیم بود)
  • پس از اصلاح، باید  دوباره روند نزولی شروع شود. (در محدوده ای که قیمت دوباره شروع به نزول می کند، معمولا شاهد الگو اینگالف نزولی خواهیم بود)

انگالف نزولی

در تصویر بالا، سه مرحله ای که توضیح داده شد را مشاهده میکنید.

چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

زمانی که کندل دوم در پایین کندل اول بسته شود، الگوی اینگالف تکمیل می‌شود. در آن نقطه، معامله‌ گر می ‌تواند در یک موقعیت نزولی وارد معامله فروش شود با حد ضرر بالای الگوی اینگالف.

کندل پوششی نزولی

  • تشخیص الگوی بسیار آسان است. یک الگوی دو کندلی است که در آن یکی از کندل ها بسیار بزرگ است.
  • پس از تأیید تکمیل الگوی اینگالف، می‌توانید نسبت ریسک به پاداش جذابی را در موقعیت دریافت کنید.
  • حد ضرر و سطح ریسک برای معاملات را می توان در نوسان پایین الگوی فراگیر قرار داد. این امر باعث می شود معامله گران بتوانند حداقل دو برابر فاصله حد ضرر خود را هدف قرار دهند و نسبت ریسک به پاداش 1:2 ایجاد کند .

همانطور که می بینید، دارای مزایای متعددی است، اما به خودی خود، این الگو کارایی زیادی ندارد، می توان از ابزارهای دیگری نیز برای تکمیل آن استفاده کرد.

در ادامه سه ابزار برای کمک به تقویت آن را معرفی کردیم.

  • سطوح حمایت و مقاومت افقی: هنگامی که به سطوح حمایت و مقاومت میرسیم، الگوی اینگالف بر روی این سطوح می تواند بازگشت قیمت را تایید کند. همچنین زمانی که این سطوح شکسته می شود و قیمت افزایش می یابد، بازگشت قیمت به این سطوح می تواند موقعیت معاملاتی برای ما ایجاد کند و زمان برکشت قیمت، دیدن الگو اینگالف روی این سطوح، سیگنال خوبی برای ما خواهد بود.

کندل شناسی

خط روند

هنگامی که قیمت در حال افزایش است، می توان برای آن یک خط روند صعودی رسم کرد و هنکامی که قیمت به خط روند نزدید می شود، با دیدن الگوی اینگالف صعودی می توان وارد معامله خرید شدو هنگامی که قیمت در حال کاهش است، می توان برای یک خط روند نزولی رسم کرد و با نزدیک شدن قیمت به آن و دیدن الگوی اینگالف نزولی، می توان وارد معامله فروش شد.

خط روند

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک می تواند برای ما نوعی حمایت و مقاومت باشد. هنگامی که روند صعودی باشد، قیمت بالای میانگین متحرک خواهد بود و هنگامی که قیمت به آن نزدیک شود، حکم حمایت خواهد داشت و با دیدن الگوی اینگالف صعودی میتوانیم وارد معامله خرید شویم. هنگامی که قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است و قیمت به آن نزدیک شود، حمایت مقاومت را خواهد داشت. با نزدیک شدن قیمت به آن و دیدن الگوی اینگالف نزولی می توانیم وارد معامله فروش شویم.

میانگین متحرک

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد الگوی اینگالف به طول کامل شرح داده شود. این الگو دارای مزایای فراوانی است اما باید دقت کنید که برای مسلط شدن به آن نیاز به تمرین است و همچنین معاملات خود را فقط بر اساس این الگو انجام ندهید، برای داشتن بازدهی و اطمینان بیشتر از معاملات خود، آن را با سایر ابزار تخلیلی ترکیب کنید.

دوره ماشین زمان

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاهتان را بنویسید